Väike-Õismäe puhkeala

ATT-3/19
Ilutulestik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Väike-Õismäe puhkeala
14.09.2019
Kell 20:45 - 21:15
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 04.09.2019
Lennuamet - 06.09.2019
Haabersti Linnaosa Valitsus - 04.09.2019
1. Tallinna Linnakantselei
1.1. Ilutulestiku korraldaja on kohustatud järgima lõhkematerjaliseaduses sätestatud pürotehniliste toodete käitlemisele esitatavaid tingimusi ning tagama tuleohutusnõuete täitmise. Ilutulestiku korraldamise eest vastutab ilutulestiku korraldaja.
10.09.2019