AKIS - avalike kogunemiste infosüsteem

Asute avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS avalehel.

Tallinna linnas on avaliku ürituse, spordiürituse või ilutulestiku korraldaja kohustatud taotlema Tallinna Linnakantseleilt vastavat luba ja arvestama selles märgitud tingimusi.

 

Vajadusel küsi nõu ürituste lubade menetlejatelt  avalikudyritused@tallinnlv.ee või tel: 6404299, 6404116.

 

Avalik üritus on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

Avalikul üritusel toidu müüjate ja valmistajate puhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava ettevõttega ning see on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada. 

Alkoholi ja/või toiduga kauplejatele

 

Alates 1. juunist 2023 on Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel, kus ühel külastuspäeval on vähem kui 30 000 külastajat, lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates ning kasutada üksnes korduskasutatavaid söögiriistu.

1. jaanuarist 2024 kehtib nõue kõigile avalikele üritustele.

  

Spordiüritus on spordiseaduse alusel:
1) jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir;

2) jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;

3) meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega;

4) jalgpalli, jäähoki ja korvpalli meistriliigasse kuuluva spordiklubi kodumäng.

 

Ilutulestik, kus kasutatakse lõhkematerjaliseaduse alusel F4-kategooria või avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilist toodet. 

 

Tasuta sõiduõigus

Lisaks on AKISes võimalik taotleda erinevate rahvusvaheliste ja kohalike ürituste (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) delegaatidele tasuta ühistransporti.

Selleks on loodud uus piletitoode: konverentsi  QR-pilet, millest luuakse iga ürituse jaoks 2 varianti: väljaprintimiseks ja nutiseadme ekraanil kuvamiseks. Pileti saab registreerunud osalejatele saata juba varakult e-postiga ja nad saavad neid kasutada kohe Tallinna saabudes. QR-koodi saab trükkida ka osalejate kaelakaartidele.

Vajadusel küsi nõu piletisüsteemi juhtivspetsialistilt Tiit Laiksoolt e-mail: tiit.laiksoo@tallinnlv.ee või tel: 640 4680.