Tasuta sõiduõiguse taotluse esitamine

Taotluse esitamiseks on vaja kõigepealt sisse logida.

Tallinn võimaldab erinevate rahvusvaheliste ja kohalike ürituste (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) delegaatidele tasuta ühistransporti. 

Selleks on loodud uus piletitoode: konverentsi  QR-pilet, millest luuakse iga ürituse jaoks 2 varianti: väljaprintimiseks ja nutiseadme ekraanil kuvamiseks. Pileti saab registreerunud osalejatele saata juba varakult e-postiga ja nad saavad neid kasutada kohe Tallinna saabudes. QR-koodi saab trükkida ka osalejate kaelakaartidele.

Konverentsipileti taotlemise tingimused

  1. Tegemist on rahvusvahelise või kohaliku tähtsusega üritusega.
  2. Ürituse korraldaja esindaja on esitanud AKISes korrektse digiallkirjastatud taotluse vastavalt kehtestatud korrale.
  3. Taotlus on esitatud vähemalt 1 kuu enne ürituse alguskuupäeva, et linnavalitsus jõuaks korralduse eelnõud menetleda, suveüritustele hiljemalt maikuu jooksul.
  4. Ürituse korraldaja nimetab Tallinna linna ürituse toetajana ürituse avalikus kommunikatsioonis ning veebilehel ja trükimaterjalis, kuhu lisab ka  Tallinna linna logo, mille kasutusjuhised leiab aadressilt https://identiteet.tallinn.ee//#/pohielemendid/logo
  5. Ürituse korraldaja lisab ürituse veebilehele aadressi www.visittallinn.ee ja lehele viitava teksti (näiteks: For useful advice and inspiration on Tallinn’s top attractions, activities, events, and places to eat and drink, check out the city’s official tourism portal, visittallinn.ee, or follow @VisitTallinn on social media). Sotsiaalmeediakanalites üritust tutvustades lisatakse #visittallinn ja #tallinn.
  6. Ürituse korraldaja lisab Tallinna logo ürituse kaelakaartidele, kui üritusel on kaelakaardid. Tallinna logo disaini leiab veebiaadressilt: https://identiteet.tallinn.ee//#/dokumendid/tasuta-uhistranspordi-kaelakaart

QR-kood väljastatakse ürituse korraldajale peale Tallinna Linnavalitsuse poolset heakskiitu ning ülalolevate kriteeriumite täitmisel. QR-koodiga piletit peab igal sisenemisel valideerima ühissõiduki esiukse juures.

Vajadusel küsi nõu piletisüsteemi juhtivspetsialistilt Tiit Laiksoolt e-mail: tiit.laiksoo@tallinnlv.ee või tel: 640 4680.