Tallinna terviseteisipäevak Mustamäel

ATT-1/320
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
J. Sütiste tee 23
TalTechi spordihoone lähedal
10.09.2019
Kell 17:00 - 20:30
Ettevalmistusaeg: 15:00 - 17:00
Koristusaeg: 20:30 - 21:30
Mustamäe mets
10.09.2019
Kell 17:00 - 20:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 08.07.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.07.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 05.07.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 05.07.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 04.07.2019
Tallinna Transpordiamet - 04.07.2019
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 04.07.2019
Nõmme Linnaosa Valitsus - 04.07.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.4. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta.
1.5. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.6. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
2.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
10.07.2019