Kepikõnd Mustamäel

ATT-1/264
Avalik üritus
Teavitusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Männipark, Keskuse tn 1
12.06.2019, 19.06.2019, 14.08.2019, 21.08.2019, 28.08.2019, 04.09.2019, 11.09.2019, 18.09.2019, 25.09.2019
Kell 18:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 17:00 - 18:00
Koristusaeg: 19:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 03.06.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.06.2019
Tallinna Keskkonnaamet - 04.06.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 05.06.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.06.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 04.06.2019
Tallinna Transpordiamet - 04.06.2019
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 03.06.2019
1. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
1.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
1.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
2. Tallinna Linnakantselei
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
06.06.2019