Pop-up näitused Põhja-Tallinnas

ATT-1/195
Avalik üritus
Installatsioon
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Põhja pst 10
Põhja puiestee trammipeatus
03. - 09.06.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 03.06.2019 09:00 - 03.06.2019 10:00
Koristusaeg: 09.06.2019 18:00 - 09.06.2019 19:00
Kungla tn 63
Kalamaja kalmistupargi kellatorni vahetu lähedus
10. - 16.06.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 10.06.2019 09:00 - 10.06.2019 10:00
Koristusaeg: 16.06.2019 18:00 - 16.06.2019 19:00
Salme tn 12
Salme Kultuurikeskuse esine plats
17. - 23.06.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 17.06.2019 09:00 - 17.06.2019 10:00
Koristusaeg: 23.06.2019 18:00 - 23.06.2019 19:00
Kopli tänav T7
Kopli kalmistupargi värava vahetu lähedus
29.07. - 04.08.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 29.07.2019 09:00 - 29.07.2019 10:00
Koristusaeg: 04.08.2019 18:00 - 04.08.2019 19:00
Ristiku tn 59
Pelgulinna väljak
05. - 11.08.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 05.08.2019 09:00 - 05.08.2019 10:00
Koristusaeg: 11.08.2019 18:00 - 11.08.2019 19:00
Kalasadama tänav T2
Beetapromenaadi algus
12. - 18.08.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 12.08.2019 09:00 - 12.08.2019 10:00
Koristusaeg: 18.08.2019 18:00 - 18.08.2019 19:00
Telliskivi tänav T2
Pelgulinna Rahvamaja esine
19. - 25.08.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 19.08.2019 09:00 - 19.08.2019 10:00
Koristusaeg: 25.08.2019 18:00 - 25.08.2019 19:00
Tuulemaa tn 20
Stroomi Keskuse vahetu lähedus
26.08. - 01.09.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 26.08.2019 09:00 - 26.08.2019 10:00
Koristusaeg: 01.09.2019 18:00 - 01.09.2019 19:00
Kotzebue tänav
Kotzebue väljak
02. - 08.09.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 02.09.2019 09:00 - 02.09.2019 10:00
Koristusaeg: 08.09.2019 18:00 - 08.09.2019 19:00
Soo tänav T1
Soo tn 3 maja esine tänav
09. - 15.09.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 09.09.2019 09:00 - 09.09.2019 10:00
Koristusaeg: 15.09.2019 18:00 - 15.09.2019 19:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 13.05.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 13.05.2019
Tallinna Keskkonnaamet - 14.05.2019
Tallinna Kommunaalamet - 13.05.2019
Tallinna Kultuuriamet - 13.05.2019
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 17.05.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 13.05.2019
Tallinna Transpordiamet - 13.05.2019
Põhja-Tallinna Valitsus - 16.05.2019
Kadrioru Park - 18.05.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.2. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.3. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Kui näitus on kõnniteedel, siis see peab olema paigaldatud nii, et see ei häiriks kergliiklejate liikumist.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
22.05.2019