Käsitöölaat

ATT-1/129
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raekoja plats
02.05.2019, 08.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019, 26.06.2019, 03.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, 31.07.2019, 07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019, 28.08.2019, 04.09.2019, 11.09.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 06:00 - 10:00
Koristusaeg: 18:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 15.04.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 10.04.2019
Tallinna Kommunaalamet - 12.04.2019
Tallinna Kultuuriamet - 10.04.2019
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 17.04.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 10.04.2019
Tallinna Transpordiamet - 10.04.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 11.04.2019
Tallinna Õpetajate Maja - 16.04.2019
Tallinna Raekoda - 10.04.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.4. Hoone varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta.
1.5. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.6. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Raekoja platsi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs ürituse toimumise alast.
3.2. Sõidukitega juurdepääsuks Raekoja platsile väljaspool jalakäijate ala hommikust teenindusaega (06.00-10.00) taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
3.3. Raekoja platsile pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldajal tagada, et ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukeid ei pargitaks Raekoja platsil.
3.4. Laadimistöid Raekoja platsil on lubatud teha ajavahemikus 06.00 - 10.00.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
23.04.2019