Kaitseliit 100 pärgade asetamise tseremoonia

ATT-1/510
Avalik üritus
Kaitseväeline tseremoonia
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Estonia pst 6b
Reaalkooli juures asuv kooliõpilaste ja õpetajate monument Vabadussõjast osavõtnutele
11.11.2018
Kell 13:30 - 13:45
Ettevalmistusaeg: 13:00 - 13:30
Koristusaeg: 13:45 - 14:00
Peale tseremooniat liiguvad liputoimkonnad ja tseremoonial osalejad mööda G.Otsa tn. üle Pärnu mnt. Karjavärava platsilt mööda Suur-Karja tn. Jaani kirikusse
11.11.2018
Kell 13:45 - 14:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 29.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 26.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 29.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 26.10.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 26.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 26.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 29.10.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 26.10.2018
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 30.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.2. Avalikul üritusel tuleb võimaliku ohu korral tagada kõikide inimeste kiire teavitamine.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale (sh ka rongkäigu marsruudile) sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada rongkäigus osalejate ja teiste rongkäigust mõjutatud liiklejate ohutus.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
30.10.2018