Jooks-matk Rocca

ATT-1/505
Avalik üritus
Spordivõistlus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Paldiski mnt 92
Lahepea tn parkla juures
11.11.2018
Kell 10:00 - 14:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 10:00
Koristusaeg: 14:00 - 15:00
Lahepea parkla - kergliiklustee - Vabaõhumuuseumi tee kergliiklustee - mereäärne teerada - Haveni sadam - Vabaõhumuuseumi tee - Kakumäe tee - Sooranna tee - Kakumäe ranna kergliiklustee - Räime tee - Kilu tee - Jõeoti tee - Tiskre tee - Kakumäe tee - Pikaliiva tee - Printsu tee - Hobuseraua tee - Kiriku tee - Järvekalda tee - Paldiski maantee - Harku järve kergliiklustee - Sõudebaasi tee - Pikaliiva tee - Keskküla tee - Lõuka tee - Vabaõhumuuseumi tee - Lahepea parkla
11.11.2018
Kell 10:00 - 14:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 24.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 25.10.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 24.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 24.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 26.10.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 29.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 25.10.2018
Haabersti Linnaosa Valitsus - 26.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.2. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
1.3. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
3.2. Luba antakse liikumisala osas, mis on Tallinna linna piires.
29.10.2018