Vabariigi Valitsuse esimese istungi meenutusüritus ja Poola Vabariigi õnnitlemine 100. sünnipäeva puhul

ATT-1/509
Avalik üritus
Tseremoonia
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Viru tn 4
Suur-Karja 1/Vana-Turg 2/4 hoonete ees
11.11.2018
Kell 10:00 - 10:45
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 10:00
Koristusaeg: 10:45 - 11:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 01.11.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 30.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 30.10.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 08.11.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 31.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 01.11.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 01.11.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Transpordiamet
2.1. Kui mälestusmärgi paigaldamiseks on vajalik tehnika paigaldamine kõnniteele, taotleda Transpordiameti liikluskorralduse osakonnalt ajutine tänava sulgemise luba.
2.2. Inventari transporditööd teha ajavahemikus 06.00 - 24.00.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
08.11.2018