Laat

ATT-1/490
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Kivila tn 26
Kivila tn 28a
10. - 12.10.2018, 14. - 15.11.2018, 12. - 13.12.2018, 19. - 20.12.2018, 26. - 30.12.2018, 09. - 10.01.2019, 13. - 14.02.2019, 06. - 07.03.2019, 10. - 11.04.2019
Kell 09:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 09:00
Koristusaeg: 18:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 04.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 04.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 04.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 04.10.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 04.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.2. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.3. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
3.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
3.2. Korraldajal tagada osalejate ja külastajate turvalisus.
3.3. Korraldajal tagada pärast ürituse lõppemist avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamine ja äravedu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
04.10.2018