Noorte tantsu flashmob

ATT-1/466
Avalik üritus
Lõbustusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
13.10.2018
Kell 16:00 - 16:10
Ettevalmistusaeg: 15:45 - 16:00
Koristusaeg: 16:10 - 16:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 24.09.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 21.09.2018
Tallinna Kommunaalamet - 21.09.2018
Tallinna Kultuuriamet - 24.09.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 25.09.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 24.09.2018
Tallinna Transpordiamet - 25.09.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 26.09.2018
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 28.09.2018
Kadrioru Park - 24.09.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Avalikul üritusel tuleb võimaliku ohu korral tagada kõikide inimeste kiire teavitamine.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Ürituse täpne toimumisala valida selliselt, et oleks tagatud jalakäijate läbipääs kõikidel väljaku külgedel. Läbipääs peab olema tagatud samal tasandil ning vähemalt 5 meetri laiuselt.
3.2. Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst ja Müürivahe tn poolseid sissesõite.
3.3. Sissesõitude avamiseks eemaldatavate betoonist tõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331, piirdeaed või liiklusreguleerija. Tõkiste eemaldus tuleb tellida vastavaid seadmeid omavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt.
3.4. Väljakule pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist.
3.5. Inventari laadimiseks sõidukitega juurdepääsuks Vabaduse väljaku mootorsõidukite keelualasse taotleda Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast juurdepääsuluba.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
4.2. Korraldajal tagada, et helitugevus hoitakse piirides, mis ei sega ümberkaudseid elanikke ja töötajaid.
01.10.2018