90. rabajooks

ATT-1/457
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Kalda tn
võistluskeskus Kalda tn 20 vastas
14.10.2018
Kell 11:00 - 13:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 11:00
Koristusaeg: 13:00 - 15:00
Harku raba teed
14.10.2018
Kell 11:00 - 13:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 06.09.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 05.09.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 03.09.2018
Tallinna Kommunaalamet - 03.09.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.09.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 03.09.2018
Tallinna Transpordiamet - 03.09.2018
Nõmme Linnaosa Valitsus - 03.09.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Vajalik meidtsiiniline julgestus.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
07.09.2018