Lauluväljak

ATT-3/18
Ilutulestik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Lauluväljak, Narva mnt 95
10.08.2018
Kell 21:30 - 22:00
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 02.08.2018
Lennuamet - 31.07.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 01.08.2018
SA Tallinna Lauluväljak - 30.07.2018
1. Lennuamet
1.1. Ilutulestik toimub 10.08.2018 ajavahemikus kell 21:30 - 22:00, kestvusega 4 minutit.
1.2. Enne ilutulestiku alustamist tuleb saada luba Lennuliiklusteeninduse AS vahetuse vanemalt telefonil 6 258 254.
Vahetuse vanemal on õigus vastava loa andmisest keelduda, kui lennuliiklusolukord või ilmastikutingimused seda ei võimalda.
1.3. Korraldaja kohustub informeerima vahetuse vanemat telefonil 6 258 254, kui ilutulestiku korraldamine on lõpetatud.
1.4. Ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik on Kersti Rešetnjak, tel. +372 5047593.
2. Tallinna Linnakantselei
2.1. Ilutulestiku korraldaja on kohustatud järgima lõhkematerjaliseaduses sätestatud pürotehniliste toodete käitlemisele esitatavaid tingimusi ning tagama tuleohutusnõuete täitmise. Ilutulestiku korraldamise eest vastutab ilutulestiku korraldaja.
02.08.2018