Pirita tee T1

ATT-3/15
Ilutulestik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pirita tee T1
10.08.2018
Kell 21:50 - 22:00
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 25.07.2018
Lennuamet - 26.07.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 26.07.2018
1. Lennuamet
1.1. Ilutulestik toimub 10.08.2018 ajavahemikus kell 21:50 - 22:00, kestvusega 6 minutit.
1.2. Enne ilutulestiku alustamist tuleb saada luba Lennuliiklusteeninduse AS vahetuse vanemalt telefonil 6 258 254.
Vahetuse vanemal on õigus vastava loa andmisest keelduda, kui lennuliiklusolukord või ilmastikutingimused seda ei võimalda.
1.3.  Korraldaja kohustub informeerima vahetuse vanemat telefonil 6 258 254, kui ilutlestiku korraldamine on lõpetatud.
1.4. Ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik on Ivo Melder, tel. +372 514 2187.
2. Tallinna Kesklinna Valitsus
2.1. Korraldajal koristada alalt ilutulestiku jäägid.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Ilutulestiku korraldaja on kohustatud järgima lõhkematerjaliseaduses sätestatud pürotehniliste toodete käitlemisele esitatavaid tingimusi ning tagama tuleohutusnõuete täitmise. Ilutulestiku korraldamise eest vastutab ilutulestiku korraldaja.
27.07.2018