UEFA Euroopa Liiga: FCI Levadia - Dundalk FC

ATT-2/10
Spordiüritus
Jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Roheline aas 24
Kadrioru staadion
12.07.2018
Kell 19:00 - 21:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.07.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.07.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.07.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 03.07.2018
Tallinna Transpordiamet - 05.07.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 03.07.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete põrandale ja maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.4. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.5. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.6. Kõik evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema avatavad ilma võtmeta.
1.7. Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.
1.8. Pürotehnika ja muude pürovahendite (sh tõrvikute) kasutamine on keelatud.
1.9. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.10. Kioskitesse ja samalaadsesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.11. Takistada juurdepääs kasutuses mitteolevatesse ruumidesse.
1.12. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.13. Kui avalik üritus toimub üle 200 istekohaga ruumis, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ning analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
2.7. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Korraldaja klubi poolt peab olema tagatud meditsiiniline julgestus.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
10.07.2018