Euroopa liiga ja meistrite liiga jalgpallis, eelring

ATT-2/9
Spordiüritus
Jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
A. Le Coq Arena, Asula tn 4c
10.07.2018
Kell 18:30 - 20:30
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.07.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.07.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.07.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 03.07.2018
Tallinna Transpordiamet - 09.07.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 03.07.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete põrandale ja maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Kui ruumis, kus toimub üritus, on saalis üle 200 istekoha, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või ühendatud põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
1.4. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.5. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Kõik evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema avatavad ilma võtmeta.
1.8. Ei tohi olla takistatud tuletõrjevoolikukappide ja tulekustutite kasutamine. Voolikukappid ja tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi.
1.9. Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.
1.10. Pürotehnika ja muude pürovahendite (sh tõrvikute) kasutamine on keelatud.
1.11. Hoone varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele.
1.12. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.13. Takistada juurdepääs kasutuses mitteolevatesse ruumidesse.
1.14. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instruktaaž kõikidele töötajale ja turvatöötajale, fikseerida kirjalikult.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ning analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
2.7. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.8. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ega joobes isikutele  (alkoholiseaduse § 68-72).
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
3.2. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõigis kõnniteede suundades.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
10.07.2018