Noored rannas 2018

ATT-1/303
Avalik üritus
Lõbustusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pelguranna tn 58
Stroomi rannahoone ja korvpalli väljaku lähistel
09. - 13.07.2018, 16. - 20.07.2018, 23. - 27.07.2018
Kell 12:00 - 17:30
Ettevalmistusaeg: 11:00 - 12:00
Koristusaeg: 17:30 - 18:00
Pelguranna tn 58
17.07.2018
Kell 12:00 - 17:30
Ettevalmistusaeg: 11:00 - 12:00
Koristusaeg: 17:30 - 18:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 20.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 20.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 20.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 20.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 20.06.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 27.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 21.06.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 22.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Põhja-Tallinna Valitsus
3.1. Rannajalgpalli korraldamisel märgistada eelnevalt ala teavitustega kus ja millal toimub mäng.
3.2. Rannaliival korraldatavate jalgpalli mängude järgselt paigaldada rannainventar tagasi oma asukohtadesse. Asukohtade plaan on kättesaadav Põhja-Tallinna Valitsuses.
3.3. Ürituste ajal ja järgselt heakorrastada kasutatavad alad.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
27.06.2018