Eesti Meistrivõistluste Tallinna etapp raadioteel juhitavatele laevamudelitele

ATT-1/296
Avalik üritus
Spordivõistlus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pallasti tn 56
Pae park, Lasnamäe karjääri ääres
14.07.2018
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 10:00
Koristusaeg: 18:00 - 19:00
15.07.2018
Kell 10:00 - 17:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 10:00
Koristusaeg: 17:00 - 18:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 18.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 14.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 19.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 14.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 14.06.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 19.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 14.06.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 15.06.2018
1. Tallinna Kommunaalamet
1.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
2.1. Parkimine alumisel platool on keelatud. Inventari maha- ja pealepanekuks on lubatud sõita alumisele platoole.
2.2. Korraldajal tagada veelindude heaolu.
2.3. Korraldajal tagada pärast ürituse lõppemist avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamine ja äravedu.
2.4. Korraldajal taastada kahjustatud pinnas ja heakorrastada avaliku ürituse toimumise koht.
2.5. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
2.6. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
19.06.2018