Sadama tn 1 Linnahalli trepiplatvorm

ATT-3/11
Ilutulestik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Sadama tn 1
Linnahalli trepiplatvorm
11.06.2018
Kell 21:45 - 22:15
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 06.06.2018
Lennuamet - 08.06.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 11.06.2018
1. Lennuamet
1.1. Lennuamet kooskõlastab Hansa Ilutulestikud OÜ poolt 11.06.2018 aadressil Sadama  tn 1, Tallinn (Linnahall) korraldatava ilutulestiku tingimustel, et ilutulestik toimub 11.06.2018 ajavahemikus kell 21:45 - 22:15, kestvusega ca 5 minutit.
1.2. Enne ilutulestiku alustamist tuleb saada luba Lennuliiklusteeninduse AS vahetuse vanemalt telefonil 6 258 254.
Vahetuse vanemal on õigus vastava loa andmisest keelduda, kui lennuliiklusolukord või ilmastikutingimused seda ei võimalda.
1.3. Korraldaja kohustub informeerima vahetuse vanemat telefonil 6 258 254, kui ilutulestiku korraldamine on lõpetatud.
1.4. Ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik on Kalle Tüür, tel. +372 516 4964.
2. Tallinna Linnakantselei
2.1. Ilutulestiku korraldaja on kohustatud järgima lõhkematerjaliseaduses sätestatud pürotehniliste toodete käitlemisele esitatavaid tingimusi ning tagama tuleohutusnõuete täitmise. Ilutulestiku korraldamise eest vastutab ilutulestiku korraldaja.
11.06.2018