Vabaõhujooga

ATT-1/280
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Kadrioru park, A. Weizenbergi tn 35a
16.06.2018, 30.06.2018, 07.07.2018, 14.07.2018, 21.07.2018, 28.07.2018, 04.08.2018, 11.08.2018, 18.08.2018, 25.08.2018
Kell 10:00 - 11:45
Ettevalmistusaeg: 09:45 - 10:00
Koristusaeg: 11:45 - 12:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 05.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.06.2018
Keskkonnaamet, Põhja regioon - 08.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 06.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 04.06.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 04.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 05.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 06.06.2018
Kadrioru Park - 06.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
2. Keskkonnaamet, Põhja regioon
2.1. Ürituse käigus tuleb kinni pidada kaitse-eeskirjas sätestatust, ei tohi rikkuda haljasalasid ning pärast ürituse lõppu tuleb tagada ala heakord.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
08.06.2018