Kesklinna suvekontserdid

ATT-1/278
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Staadioni tn 10
Poolamägi
28.06.2018, 05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018, 26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018, 23.08.2018, 30.08.2018, 06.09.2018
Kell 19:00 - 20:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 19:00
Koristusaeg: 20:00 - 22:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 05.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 04.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 01.06.2018
Tallinna Kultuuriamet - 04.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 04.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 05.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 04.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks tulekustuti 6 kg tulekustutusaine massiga.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.5. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
06.06.2018