Kesklinna lasteetendused

ATT-1/284
Avalik üritus
Etendus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
F. R. Kreutzwaldi tn 5b
Raua haljak
29.07.2018
Kell 11:00 - 12:30
Ettevalmistusaeg: 10:30 - 11:00
Koristusaeg: 12:30 - 13:00
Vaikne park
05.08.2018
Kell 11:00 - 12:30
Ettevalmistusaeg: 10:30 - 11:00
Koristusaeg: 12:30 - 13:00
Juhkentali tn 10
Tiigiveski park
12.08.2018
Kell 11:00 - 12:30
Ettevalmistusaeg: 10:30 - 11:00
Koristusaeg: 12:30 - 13:00
Koidu tn 112
Koidu park
26.08.2018
Kell 11:00 - 12:30
Ettevalmistusaeg: 10:30 - 11:00
Koristusaeg: 12:30 - 13:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 11.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 05.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 08.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 05.06.2018
Tallinna Kultuuriamet - 05.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 05.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 05.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 06.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.5. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
13.06.2018