Rotermanni rütmis

ATT-1/274
Avalik üritus
Lõbustusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Rotermanni tn 3
peaväljakul, Rotermanni tn 14 korstna väljakul ja Stalkeri käigus
13.06.2018, 20.06.2018, 27.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 25.07.2018, 01.08.2018, 08.08.2018, 15.08.2018, 22.08.2018, 29.08.2018
Kell 17:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 16:00 - 17:00
Koristusaeg: 22:00 - 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 31.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 31.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 31.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 30.05.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 31.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 31.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 05.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 04.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.4. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõigis kõnniteede suundades.
3.2. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordivahendite ning ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
05.06.2018