Omaklubi õuetrennid

ATT-1/266
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Hirvepark
09.06.2018, 16.06.2018, 23.06.2018, 30.06.2018, 07.07.2018, 14.07.2018, 21.07.2018, 28.07.2018, 04.08.2018, 11.08.2018, 18.08.2018, 25.08.2018
Kell 11:00 - 12:00
Ettevalmistusaeg: 10:00 - 11:00
Koristusaeg: 12:00 - 13:00
11.06.2018, 13.06.2018, 18.06.2018, 20.06.2018, 25.06.2018, 27.06.2018, 02.07.2018, 04.07.2018, 09.07.2018, 11.07.2018, 16.07.2018, 18.07.2018, 23.07.2018, 25.07.2018, 30.07.2018, 01.08.2018, 06.08.2018, 08.08.2018, 13.08.2018, 15.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 27.08.2018, 29.08.2018
Kell 18:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 17:00 - 18:00
Koristusaeg: 19:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 30.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 30.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 31.05.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 30.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 30.05.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 29.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 05.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 01.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.2. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Keskkonnaamet
2.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
2.2. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõigis kõnniteede suundades.
4.2. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordivahendite ning ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
05.06.2018