Pop-up foto näitused

ATT-1/198
Avalik üritus
Näitus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Soo tn 9
tänav maja ees
28.05. - 03.06.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 28.05.2018 14:00 - 28.05.2018 15:00
Koristusaeg: 04.06.2018 08:00 - 04.06.2018 11:00
Ristiku tn 59
alleel
04. - 10.06.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 04.06.2018 14:00 - 04.06.2018 15:00
Koristusaeg: 11.06.2018 08:00 - 11.06.2018 11:00
Salme tn 12
Salme Kultuurikeskuse ees
11. - 17.06.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 11.06.2018 14:00 - 11.06.2018 15:00
Koristusaeg: 18.06.2018 08:00 - 18.06.2018 11:00
Vana-Kalamaja tn
Kotzebue tn ristmikul haljasala ääres
18. - 24.06.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 18.06.2018 14:00 - 18.06.2018 15:00
Koristusaeg: 25.06.2018 08:00 - 25.06.2018 11:00
Kalamaja kalmistupark
laste mänguväljaku taga
25.06. - 01.07.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 25.06.2018 14:00 - 25.06.2018 15:00
Koristusaeg: 02.07.2018 08:00 - 02.07.2018 11:00
Kalaranna tn
Beta-promenaadil Patarei vangla lähistel
30.07. - 05.08.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 30.07.2018 14:00 - 30.07.2018 15:00
Koristusaeg: 06.08.2018 08:00 - 06.08.2018 11:00
Telliskivi tn 58
ees rohealal
06. - 12.08.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 06.08.2018 14:00 - 06.08.2018 15:00
Koristusaeg: 13.08.2018 08:00 - 13.08.2018 11:00
Põhja puiestee
Põhja puiestee 21a ja 21b vastas haljasalal
13. - 20.08.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 13.08.2018 14:00 - 13.08.2018 15:00
Koristusaeg: 21.08.2018 08:00 - 21.08.2018 11:00
Põhja pst 35
õuealal
21. - 26.08.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 21.08.2018 14:00 - 21.08.2018 15:00
Koristusaeg: 27.08.2018 08:00 - 27.08.2018 11:00
Kalasadama tn
jalakäiate tee kõrval oleval haljasalal
27.08. - 02.09.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 27.08.2018 14:00 - 27.08.2018 15:00
Koristusaeg: 03.09.2018 08:00 - 03.09.2018 11:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 09.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 11.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 09.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 09.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 09.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 09.05.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 14.05.2018
1. Tallinna Kommunaalamet
1.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2. Tallinna Transpordiamet
2.1. Kui näitus on kõnniteedel, siis see peab olema paigaldatud nii, et see ei häiriks kergliiklejate liikumist. 
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
14.05.2018