1Partner Kinnisvara infopäev - kuidas müüa korterit Mustamäel?

ATT-1/190
Avalik üritus
Reklaamüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Sõpruse pst
Lepistiku peatuse (kesklinna suund) juures
16.06.2018
Kell 11:00 - 15:00
Ettevalmistusaeg: 10:30 - 11:00
Koristusaeg: 15:00 - 15:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 08.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 08.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 09.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 07.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 07.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 07.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 07.05.2018
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 07.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.2. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.3. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit korrusele.
1.4. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Mustamäe Linnaosa Valitsus
3.1. Ürituseks kasutatud territooriumil ja selle vahetus ümbruses hoida heakorda, telgi juurde paigaldada prügikast.
3.2. Peale üritust koristada osavõtjate poolt kasutatud ala.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
09.05.2018