Haabersti lastehommik

ATT-1/185
Avalik üritus
Perepäev
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Järveotsa tee 15a
16.06.2018
Kell 11:00 - 12:30
Ettevalmistusaeg: 10:30 - 11:00
Koristusaeg: 12:30 - 13:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 07.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 08.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 09.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 07.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 07.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 07.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 17.05.2018
Haabersti Linnaosa Valitsus - 07.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.2. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.3. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
17.05.2018