Taani Kuninga aed

ATT-3/9
Ilutulestik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Taani Kuninga aed
15.05.2018
Kell 09:00 - 09:10
15.05.2018
Kell 19:00 - 19:10
Lennuamet - 07.05.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 04.05.2018
Jaan Varter - 09.05.2018
1. Lennuamet
1.1. Ilutulestikku korraldatakse kaks korda: ajavahemikus kell 09:00-09:10 ja 10:00-19:10, kestvusega 30 sek. 
1.2. Enne ilutulestiku alustamist tuleb saada luba Lennuliiklusteeninduse AS vahetuse vanemalt telefonil 6 258 254.
1.3. Vahetuse vanemal on õigus vastava loa andmisest keelduda, kui lennuliiklusolukord või ilmastikutingimused seda ei võimalda.
1.4. Korraldaja kohustub informeerima vahetuse vanemat telefonil 6 258 254, kui ilutulestiku korraldamine on lõpetatud.
1.5. Ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik on Kätlyn Nurmsalu, tel 5041187.
2. Tallinna Linnakantselei
2.1. Ilutulestiku korraldaja on kohustatud järgima lõhkematerjaliseaduses sätestatud pürotehniliste toodete käitlemisele esitatavaid tingimusi ning tagama tuleohutusnõuete täitmise. Ilutulestiku korraldamise eest vastutab ilutulestiku korraldaja.
09.05.2018