Rulluisu kolmapäevakud

ATT-1/175
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Harkumetsa tee T1
09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.2018, 27.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 25.07.2018, 01.08.2018, 08.08.2018
Kell 18:00 - 20:30
Ettevalmistusaeg: 17:00 - 18:00
Koristusaeg: 20:30 - 21:00
Kitsarööpa kergliiklustee!
09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.2018, 27.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 25.07.2018, 01.08.2018, 08.08.2018
Kell 18:00 - 21:00
Kitsarööpme tee, Harkumetsa tee,
09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.2018, 27.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 25.07.2018, 08.08.2018
Kell 18:00 - 21:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 04.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 07.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 03.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.05.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 04.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 04.05.2018
Nõmme Linnaosa Valitsus - 03.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.2. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.3. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Nõmme Linnaosa Valitsus
3.1. Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kahe tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
3.2. Avaliku ürituse korraldajal anda avaliku ürituse ala heakorra peaspetsialistile Einar Tammele (einar.tamm@tallinnlv.ee, 645 7312, 513 3883) hiljemalt 12 tundi pärast ürituse lõppemist. Üleandmine tuleb kokku leppida heakorraspetsialistidega enne ürituse algust.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
08.05.2018