Coolbet suvevolle 2018

ATT-1/168
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pirita linnaosa
Pirita rannahoone esine ja tribüünide esine ala. Võrkpalliväljakud.
12.06.2018, 19.06.2018, 26.06.2018, 03.07.2018, 10.07.2018, 17.07.2018, 24.07.2018, 31.07.2018
Kell 17:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 12:00 - 17:00
Koristusaeg: 22:00 - 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 26.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 02.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 26.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 30.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 26.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 27.04.2018
Pirita Linnaosa Valitsus - 27.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.3. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
03.05.2018