EBSi ülikoolilõpetajate rongkäik lõpuaktusele

ATT-1/162
Avalik üritus
Rongkäik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
A. Lauteri tn 3
18.06.2018
Kell 11:30 - 12:15
Ettevalmistusaeg: 11:30 - 11:45
Koristusaeg: 12:00 - 12:15
A. Lauteri 3 - Estonia pst 4
18.06.2018
Kell 11:30 - 12:15
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 30.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 24.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 25.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 24.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 24.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 30.04.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 24.04.2018
1. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
1.1. Korraldajal tagada osalejate turvalisus.
1.2. Edastada 16.06.2018 üritusega seotud reguleerijate (LS § 9 lg 3) nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, tunnistuse number, läbitud koolituse liik, väljaandmise kuupäev ja väljaandnud koolitaja nimi.
1.3. Liiklusreguleerijate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada rongkäigus osalejate ja teiste rongkäigust mõjutatud liiklejate ohutus.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
03.05.2018