Uuskasutus - rattalaat

ATT-1/151
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Tööstuse tn 69c
Arsenali keskuse (Erika 14) Selveripoolse sissepääsu parklas ja muruplatsil
19.05.2018
Kell 12:00 - 16:00
Ettevalmistusaeg: 10:00 - 12:00
Koristusaeg: 16:00 - 17:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 20.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 19.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 20.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 19.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 19.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 23.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 19.04.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 24.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
3.2. Tagada ürituse ajal kergliiklejate ohutus. 
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
24.04.2018