Käsitöölaat

ATT-1/148
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raekoja plats
02.05.2018, 09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 20.06.2018, 27. - 28.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 25.07.2018, 08.08.2018, 22.08.2018, 29.08.2018, 05.09.2018, 12.09.2018
Kell 09:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 09:00
Koristusaeg: 18:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 25.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 24.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 25.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 23.04.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 25.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 23.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 27.04.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 24.04.2018
Tallinna Õpetajate Maja - 24.04.2018
Tallinna Raekoda - 26.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.2. Iga müügilett varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.5. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.6. Tagada inventari paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Raekoja platsi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs ürituse toimumise alast.
3.2. Sõidukitega juurdepääsuks Raekoja platsile väljaspool jalakäijate ala hommikust teenindusaega (06.00-10.00) taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
3.3. Päästesõidukite juurdepääs Kullasepa ja Kinga tn kaudu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
30.04.2018