Kepikõnd

ATT-1/139
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Männipark, Keskuse tn 1
18.04.2018, 25.04.2018, 02.05.2018, 09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 22.08.2018, 29.08.2018, 05.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018
Kell 18:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 17:40 - 18:00
Koristusaeg: 19:00 - 19:15
Männipark
18.04.2018, 25.04.2018, 02.05.2018, 09.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 30.05.2018, 06.06.2018, 13.06.2018, 22.08.2018, 29.08.2018, 05.09.2018, 12.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018
Kell 18:00 - 19:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 12.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 12.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 16.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 12.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 12.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 12.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 12.04.2018
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 12.04.2018
1. Tallinna Kommunaalamet
1.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2. Tallinna Linnakantselei
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
17.04.2018