Linnaruumi kunstiobjekt "Varjualune 2018"

ATT-1/135
Avalik üritus
Installatsioon
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Põhja puiestee T1
haljasala
15.10. - 25.11.2018
Kell 07:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 08.10.2018 09:00 - 15.10.2018 07:00
Koristusaeg: 25.11.2018 22:00 - 30.11.2018 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 02.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.10.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 02.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 05.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 02.10.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 03.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 02.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 02.10.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 05.10.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 04.06.2018
1. Tallinna Keskkonnaamet
1.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - hoida korras paigaldatud installatsioon (vajadusel puhastada graffitist), koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Kui installatsiooni paigaldamise käigus tekib vajadus kaevata maapinnal sügavamale kui 30 cm, siis on korraldajal kohustus vormistada kaevetööluba.
2.3. Pärast installatsiooni eemaldamist on ürituse korraldaja kohustatud taastama kasutatava haljasala esialgse olukorra. 
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
4. Põhja-Tallinna Valitsus
4.1. Vandalismi või muu kahjustuse korral korrastada rikutud varjualune 3 tööpäeva jooksul vastava teate saamisest. Kohapeal taastamise võimaluse puudumise korral eemaldada rikutud varjualune linnaruumist.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
5.2. Korraldajal tagada, et konstruktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud.
05.10.2018