Teatejooks Toompea 18.45

ATT-1/102
Avalik üritus
Spordivõistlus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Komandandi aed
start ja finis
15.05.2018
Kell 18:45 - 19:45
Ettevalmistusaeg: 17:00 - 18:45
Koristusaeg: 19:45 - 21:00
Falgi tee - Toompark - Nunne tn. - Pikk jalg - Lossi plats - Toompea tn. - Komandandi tee
15.05.2018
Kell 18:45 - 19:45
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 05.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 10.04.2018
Keskkonnaamet - 09.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 05.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.04.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 04.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 04.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 04.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 11.04.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 06.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Keskkonnaamet
2.1. Tegevustel pidada kinni looduskaitseseaduses, pargi kaitse-eeskirjas ning kaitsealuste üksikobjektide kaitse-eeskirjas sätestatud kaitsekorrast.
2.2. Pärast ürituse toimumist palume tagada ala heakord vähemalt üritusele eelnenud tasemel.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Transpordiamet
5.1. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõigis kõnniteede suundades.
5.2. Korraldaja peab tagama üritusel osalejate ohutuse ning osalejate liiklusseaduse täitmise.
5.3. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transpordi teostamiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
11.04.2018