Tallink Maijooks

ATT-1/53
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Lauluväljak, Narva mnt 95
19.05.2018
Kell 10:00 - 16:00
Ettevalmistusaeg: 15.05.2018 09:00 - 19.05.2018 10:00
Koristusaeg: 19.05.2018 16:00 - 19.05.2018 23:00
Start: Lauluväljaku Mere värava parkla – Pirita tee (parkla sõidutee) – Pirita tee kergliiklustee – Pirita tee/Saare tee ristmik – Pirita tee kergliiklustee – Pirita Selveri parkla kergliiklustee – Kose tee/Urva tn ristmik - Urva tn. – Künnapuu tn. – Lepa põik – Maarjamäe kergliiklusteed – finiš Lauluväljakul
19.05.2018
Kell 13:00 - 16:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 05.03.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 05.03.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 08.03.2018
Tallinna Kommunaalamet - 05.03.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 05.03.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 05.03.2018
Tallinna Transpordiamet - 26.03.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 21.03.2018
Pirita Linnaosa Valitsus - 14.03.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 08.03.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks tulekustuti 6 kg tulekustutusaine massiga.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.5. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.6. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.7. Ürituse jaoks kasutataval piiratud territooriumil peab olema tagatud tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs.
1.8. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada osalejate ja külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 17.05.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse § 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
2.4. Edastada 17.05.2018 üritusega seotud reguleerijate (LS § 9 lg 3) nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, tunnistuse number, läbitud koolituse liik, väljaandmise kuupäev ja väljaandnud koolitaja nimi.
2.5. Liiklusreguleerijate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
3.3. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
5.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
6. Tallinna Transpordiamet
6.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
6.2. Liikluskorralduse eest vastutaval isikul jälgida jooksvalt ürituse toimumise piirkonnas liiklusolukorda, sh parkimist, ning vajadusel operatiivselt paigaldada täiendavalt liiklusmärke või liiklusreguleerijaid. Muudatustest teavitada koheselt Transpordiameti liikluskorralduse osakonna esindajat.
6.3. Ürituse korraldajal teavitada ürituse toimumisest ja sellega seotud piirangutest eelnevalt vähemalt 10 päeva ette huvitatud isikuid (sh Ajaloomuuseumit).
6.4. Narva maanteel, tee keskele paigaldatavate ajutistele liiklusmärkidele paigaldada vastasküljele vastasuuna liikluse jaoks märgid nr 686a. Pirita teel piirata kiirus 30 km/h linna siseneval suunal enne Lauluväljaku Mere väravate juures olevat ülekäigurada. Ajutiste haljasalal olevate parklate juurdepääsu koht tähistada liiklusmärkidega 666a.
7. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
7.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
7.2. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
7.3. Korraldajal tagada pärast ürituse lõppemist avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamine ja äravedu.
7.4. Korraldajal tagada parkimine selleks ettenähtud kohas, tähistades ala vastavate viidetega.
7.5. Korraldaja võtab ühendust ja lepib kokku parkimisalade kasutuse. Esialgne olukord fikseeritakse fotodena enne ürituse algust hiljemalt 19.05.2018 ja ürituse järgselt 21.05.2018 koos Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna heakorra ja haljastuse vanemspetsialist Kristjan Järvega telefon 645 7703, 5040753, e-post: kristjan.jarv@tallinnlv.ee.
8. Tallinna Linnakantselei
8.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
26.03.2018