FCI Levadia kodumängud 2018

ATT-2/1
Spordiüritus
Kodumäng
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Sportland Arena, Asula tn 4b
03.03.2018, 31.03.2018, 14.04.2018
Kell 15:00 - 18:00
11.03.2018
Kell 14:00 - 17:00
04.04.2018
Kell 18:30 - 21:30
Kadrioru staadion, Roheline aas 24
28.04.2018, 05.05.2018, 22.07.2018, 11.08.2018, 25.08.2018, 01.09.2018
Kell 15:00 - 18:00
11.05.2018, 05.08.2018, 19.09.2018
Kell 18:00 - 21:00
26.05.2018, 10.11.2018
Kell 12:00 - 15:00
03.10.2018, 19.10.2018
Kell 18:30 - 21:30
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 19.02.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 16.02.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 16.02.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 16.02.2018
Tallinna Transpordiamet - 22.02.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 23.02.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega, analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseadusest ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.7. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ja joobes isikutele (alkoholiseadus § 68-72).
2.8. Korraldaja on kohustatud kooskõlastama pürotehnika kasutamise spordiüritusel vastavalt EJL regulatsioonile.
2.9. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
23.02.2018