Pirita tee 72 Maarjamäe mälestusvälja teel

ATT-3/1
Ilutulestik
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pirita tee 72
Maarjamäe mälestusvälja teel
13.01.2018
Kell 21:30 - 22:00
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 09.01.2018
Lennuamet - 09.01.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 11.01.2018
1. Tallinna Linnakantselei
1.1. Ilutulestiku korraldaja on kohustatud järgima lõhkematerjaliseaduses sätestatud pürotehniliste toodete käitlemisele esitatavaid tingimusi ning tagama tuleohutusnõuete täitmise. Ilutulestiku korraldamise eest vastutab ilutulestiku korraldaja.
11.01.2018