Tallinna merepäevad 2018

ATT-1/549
Avalik üritus
Festival
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vesilennuki tn 6
Lennusadam
13.07.2018
Kell 12:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 12.07.2018 08:00 - 13.07.2018 12:00
Koristusaeg: 13.07.2018 22:00 - 14.07.2018 02:00
14.07.2018
Kell 11:00 - 22:15
Ettevalmistusaeg: 14.07.2018 09:00 - 14.07.2018 11:00
Koristusaeg: 14.07.2018 22:15 - 15.07.2018 02:00
15.07.2018
Kell 11:00 - 19:15
Ettevalmistusaeg: 15.07.2018 09:00 - 15.07.2018 11:00
Koristusaeg: 15.07.2018 19:15 - 17.07.2018 18:00
Kuunari tn
Vanasadama jahisadama ala
13.07.2018
Kell 10:30 - 22:30
Ettevalmistusaeg: 10.07.2018 08:00 - 13.07.2018 10:30
Koristusaeg: 13.07.2018 22:30 - 14.07.2018 03:00
14.07.2018
Kell 09:00 - 23:00
Ettevalmistusaeg: 14.07.2018 08:00 - 14.07.2018 09:00
Koristusaeg: 14.07.2018 23:00 - 15.07.2018 03:00
15.07.2018
Kell 09:00 - 20:30
Ettevalmistusaeg: 15.07.2018 08:00 - 15.07.2018 09:00
Koristusaeg: 15.07.2018 20:30 - 17.07.2018 18:00
Peetri tn
Noblessneri sadamalinnak
13.07.2018
Kell 18:00 - 23:00
Ettevalmistusaeg: 17:00 - 18:00
Koristusaeg: 23:00 - 23:50
14.07.2018
Kell 12:30 - 22:30
Ettevalmistusaeg: 13.07.2018 09:00 - 14.07.2018 12:30
Koristusaeg: 14.07.2018 22:30 - 16.07.2018 18:00
Lesta tn 16
Haven Kakumäe sadam
14.07.2018
Kell 10:00 - 21:30
Ettevalmistusaeg: 12.07.2018 09:00 - 14.07.2018 12:00
Koristusaeg: 14.07.2018 21:30 - 14.07.2018 23:55
15.07.2018
Kell 12:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 15.07.2018 09:00 - 15.07.2018 12:00
Koristusaeg: 15.07.2018 20:30 - 16.07.2018 18:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 18.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 15.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 19.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 15.06.2018
Tallinna Kultuuriamet - 18.06.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 15.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 18.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 20.06.2018
Haabersti Linnaosa Valitsus - 15.06.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 15.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 21.06.2018
Tallinna Linnavalitsuse korraldus 27.06.2018 nr 1045-k
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.6. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele.
1.7. Kõik kontserdilavad varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.8. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.9. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.10. Takistada juurdepääs kasutuses mitteolevatesse ruumidesse.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi.
2.3. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada alkoholiseaduse § 45 "Meetmed korra ja turvalisuse tagamiseks" täitmine.
2.4. Edastada 10.07.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.5. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
4.2. Korraldajal tagada, et atraktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud ning neid ei võeta enne kasutusele, kui need vastavad seaduses sätestatud nõuetele.
28.06.2018