Gurmeeteater "Raudne õhtusöök"

ATT-1/546
Avalik üritus
Lõbustusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Sadama tn
Linnahalli treppide esine ala
17.12.2017
Kell 16:00 - 21:00
Ettevalmistusaeg: 10:00 - 16:00
Koristusaeg: 21:00 - 22:00
05.01.2018, 10.01.2018, 12.01.2018, 15. - 19.01.2018
Kell 17:30 - 22:30
Ettevalmistusaeg: 13:00 - 17:30
Koristusaeg: 22:30 - 23:30
20.01.2018
Kell 17:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 20.01.2018 13:30 - 20.01.2018 17:00
Koristusaeg: 20.01.2018 22:00 - 23.01.2018 23:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 30.11.2017
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.11.2017
Tallinna Kommunaalamet - 01.12.2017
Tallinna Kultuuriamet - 29.11.2017
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 01.12.2017
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 29.11.2017
Tallinna Transpordiamet - 30.11.2017
Põhja-Tallinna Valitsus - 04.12.2017
Tallinna Kesklinna Valitsus - 06.12.2017
Tallinna Linnavalitsuse korraldus 13.12.2017 nr 1956-k
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Tagada kõigi kütteseadmete (pliit, ahi) vastavus nende kasutus- ja paigaldusjuhenditele.
1.2. Köögiseadmed (pliit, ahi, töölaud) peavad olema evakuatsiooniväljapääsust vähemalt 2 m kaugusel (ukse laiuselt).
1.3. Tagada kõikide puhurite , sh diiselpuhuri vastavus kasutus- ja paigaldusjuhenditele.
1.4. Kõik kasutuses olevad elektriseadmed peavad vastama kehtestatud nõuetele ja olema enne ürituse algust kontrollitud.
1.5. Kui telgi põrandal on ajutised elektrijuhtmed/kaablid, siis kaitsta need mehhaaniliste vigastuste eest.
1.6. Telgid, mille pindala on üle 60 m2 peavad olema varustatud nõuetekohase turvavalgustusega minimaalse toimimisajaga 1 tund.
1.7. Kõik evakuatsioonipääsud varustada valgustatud tuleohutusmärkidega.
1.8. Saali paigaldada vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit, kööki vähemalt üks tulekustuti ja tulekustutusvaip.
1.9. Võimaliku ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine ja evakueerimine.
1.10. Üritusel osalev personal ja turvatöötajad juhendada tuleohutusnõuetest.
1.11. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Korraldajal tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks alkoholi antud üritusel.
2.3. Edastada 2 päeva enne üritust valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.4. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale ja selle lähiümbrusesse sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
3.2. Kasutatava platsi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3.3. Pärast ürituse lõppu tuleb taastada platsi esialgne olukord.
4. Tallinna Kesklinna Valitsus
4.1. Korraldajal tagada heakord ning inventari kinnitamiseks mitte kasutada maasse tungivaid vaiasid, vaid pindmisi raskusi.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
5.2. Korraldajal tagada, et konstruktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud.
5.3. Mitte tekitada ümberkaudseid elanikke häirivat müra.
5.4. Korraldaja peab ürituse lõpetama õigeaegselt. Rikkumise tuvastamisel karistatakse teda KarS § 262 lg 2 alusel avaliku korra rikkumise eest kuni 2000 euro suuruse rahatrahviga.
14.12.2017