Telk toitlustamiseks

ATT-1/528
Avalik üritus
Heategevusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Lastekodu tn 11b
03.11.2017, 10.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017, 01.12.2017, 08.12.2017, 15.12.2017, 22.12.2017, 29.12.2017, 05.01.2018, 12.01.2018, 19.01.2018, 26.01.2018
Kell 09:00 - 12:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 09:00
Koristusaeg: 12:00 - 14:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 26.10.2017
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 26.10.2017
Tallinna Kommunaalamet - 30.10.2017
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 26.10.2017
Tallinna Transpordiamet - 26.10.2017
Tallinna Kesklinna Valitsus - 26.10.2017
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telk varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.2. Vee keetmisel kiirkeetjaga tagada kõikide tuleohutusnõuete täitmine.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord kogu parkla alal - koristada parkla alale sattunud toiduained, sinna ladestatud lahtine praht jms. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Telgi paigaldamiseks parklasse tuleb taotleda Tallinna Transpordiametilt uus tänava ajutise sulgemise luba.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
31.10.2017