Kristiine kevadlaat 2017

ATT-1/119
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Mustamäe tee 59a
Löwenruh' park. Veneetsia Karneval toimub samal ajal pargi saarel ning üritused üksteist ei sega vaid täiendavad.
27.05.2017
Kell 10:00 - 16:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 10:00
Koristusaeg: 16:00 - 18:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 29.03.2017
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 29.03.2017
Tallinna Keskkonnaamet - 31.03.2017
Tallinna Kommunaalamet - 29.03.2017
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet - 29.03.2017
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 29.03.2017
Tallinna Transpordiamet - 04.04.2017
Kristiine Linnaosa Valitsus - 29.03.2017
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja poolsetele juhenditele.
1.2. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
2. Tallinna Keskkonnaamet
2.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
2.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
2.3. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
05.04.2017